Services

ให้บริการสอบถาม และคำแนะนำเกี่ยวกับ การใช้งานโปรแกรม การใช้งานอุปกรณ์ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การใช้งานต่างๆ

การให้บริการลูกค้า

สอบถามปัญหา และขอคำแนะนำการใช้งาน
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 น. - 19.00 น.
โทรศัพท์ : 02-496-0181 ถึง 4 ( 4 คู่สาย )
เวลาทำการ วันเสาร์ 09.00 - 18.00 น.
081-957-9051, 086-312-4775
Line : @support_aristo
อีเมล์ : mail@aristosoft.org

บริการหลังการขาย

การทำ M/A เหมือนการทำประกันการช่วยเหลือ ซึ่งท่านจะเห็นความสำคัญของ M/A ต่อเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน ซึ่งการทำ M/A ท่านจะได้รับสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ในการ ขอรับบริการ ให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมตลอดภายในอายุสัญญาบริการ (M/A เป็นค่าบริการรายปี)

E-learning

ท่านสามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ เบื้องต้นได้จากการเรียนรู้นี้ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารคู่มือสอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

พบกับคำถาม - คำตอบ สำหรับปัญหา ที่พบบ่อย และต้องการเรียนรู้ แก้ไขด้วยตนเอง

การเตรียมข้อมูล Excel

การเตรียมข้อมูลสำหรับโปรแกรมต่างๆ ลงใน Excel เพื่อนำฐานข้อมูลใส่ในโปรแกรม

Terms of service

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า / การรับประกันสินค้า / การคืนสินค้า HARDWARE / การให้บริการในวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ / การรับพัฒนาโปรแกรม