โปรแกรมใบเสนอราคา

       เป็นโปรแกรมบริหารงานใบเสนอราคา สำเร็จรูป " ภาษาไทย "พัฒนาโดย คนไทย เพื่อเป็นทางเลือกของคน ไทย ให้ได้ ใช้เทคโนโลยี ด้วยในราคาที่เป็น กันเอง โปรแกรมสามารถช่วยให้คุณบริหารงานเกี่ยวกับระบบเสนอ ราคาภายในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ช่วยลด ปัญหาจากการผิดพลาด ของการทำใบเสนอราคา ได้ อีกทั้งยังช่วยลดเวลาใน การจัดทำด้วย ดูสวยงามเป็นระเบียบช่วยยกระดับผู้ที่ใช้ ให้ทันต่อเทคโนโลยี ที่ทันสมัยในยุค ICT ในปัจจุบัน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับกิจการ บริษัท ห้าง ร้าน ร้านค้า ต่างๆหรือแม้กระทั่งบุคคลธรรมดา ก็สามารถใช้ระบบการจัดทำ ใบเสนอราคานี้ได้