โปรแกรมบริหารงานอพาร์ทเมนท์ ช่วยให้คุณจัดการเรื่องยุ่งยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย

Aristo Apartment

- สามารถสแกนบัตรประชาชน เพื่อดึงข้อมูลเข้าทะเบียนผู้เช่าได้เลย
- รองรับการออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จทั้งรายวัน และรายเดือน
- เก็บประวัติผู้เช่าเก่า สามารถดึงข้อมูลมาใช้ใหม่ได้ทันที
- สามารถพิมพ์หนังสือสัญญาได้หลากหลายรูปแบบ
- รองรับระบบการย้ายห้อง
- มีระบบบันทึกมิเตอร์น้ำ-ไฟอย่างง่าย
- รองรับการย้ายออกของผู้เช่า
- สามารถบันทึกรายรับ/รายจ่ายของอพาร์ทเมนท์ได้
- ลดการทุจริตในการทำงาน ฯลฯ

รายละเอียดการทำงาน

การจัดการฐานข้อมูล

ทะเบียนผู้เช่า
ทะเบียนห้องพัก
ทะเบียนประเภทห้องพัก
ทะเบียนโซน/ตึก
การตั้งค่าสาธารณูปโภค น้ำ ไฟ ขยะ
ทะเบียนรายการรายรับ/รายจ่าย
ทะเบียนประเภทลูกค้า
ฯลฯ

ระบบปฏิบัติงาน

ระบบสร้างใบแจ้งหนี้
ระบบบันทึกมิเตอร์น้ำ-ไฟ
ระบบออกใบเสร็จรับเงิน
ระบบบันทึกการย้ายห้องพัก
ระบบบันทึกการออกของผู้เช่า
บันทึกรายรับ/รายจ่ายประจำเดือน
แสดงสถานะของห้องพักและผู้เช่า
ระบบออกใบลดหนี้ ฯลฯ

รายงานที่สำคัญ

รายงานประวัติการเข้าอยู่
รายงานการสร้างใบแจ้งหนี้
รายงานรายได้ประจำวัน
รายงานผู้เข้าอยู่จริง
รายงานการย้ายออก
รายงานผู้เช่าค้างจ่าย
รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย ฯลฯ

อุปกรณ์ที่รองรับ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบสลิป
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบต่อเนื่อง
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบ A4
ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
เครื่องอ่านบัตรประชาชน
เครื่องอ่านบาร์โค๊ด


ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม และอุปกรณ์

 • หน้าหลักโปรแกรม
  หน้าหลักโปรแกรม
 • ทะเบียนผู้เช่า
  ทะเบียนผู้เช่า
 • สร้างใบแจ้งหนี้
  สร้างใบแจ้งหนี้
 • บันทึกมิเตอร์น้ำ-ไฟ
  บันทึกมิเตอร์น้ำ-ไฟ
 • ออกใบเสร็จรับเงิน
  ออกใบเสร็จรับเงิน
 • ประวัติการเข้าอยู่
  ประวัติการเข้าอยู่
 • บันทึกการย้ายออก
  บันทึกการย้ายออก
 • ตั้งรหัสผ่าน
  ตั้งรหัสผ่าน
 • รวมรายงาน
  รวมรายงาน
 • รายงานการจองห้อง
  รายงานการจองห้อง
 • รายงานครบกำหนดสร้างบิล
  รายงานครบกำหนดสร้างบิล
 • รายงานค้างชำระ
  รายงานค้างชำระ
 • รายงานใบแจ้งหนี้
  รายงานใบแจ้งหนี้
 • สถานะห้องพัก
  สถานะห้องพัก
 • รายงานรายได้
  รายงานรายได้
 • รายงานผู้เข้าอยู่จริง
  รายงานผู้เข้าอยู่จริง
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต่อเนื่อง
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต่อเนื่อง
 • เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
  เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
 • ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
  ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
 • เครื่องอ่านบัตรประชาชน
  เครื่องอ่านบัตรประชาชน

Contact us

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม หรือบริการของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

Phone: 02-496-0181, 02-496-0182, 02-496-0183, 02-496-0184

Mobile: 086-327-8743, 086-318-4033

Facebook: aristosoftware    Line ID: @aristo

Email: info@aristosoft.org