โปรแกรมคลินิก สถานเสริมความงาม โรงพยาบาล  

       เป็นโปรแกรมบริหารงาน คลีนิคสำเร็จรูป "ภาษาไทย" พัฒนา โดยคนไทย เพื่อเป็นทางเลือกของคนไทย ให้ได้ใช้ เทคโนโลยีในราคา ที่เป็นกันเอง โปรแกรมสามารถ ช่วยให้คุณบริหารงานคลีนิคได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะสร้างความ พึงพอใจสูงสุดให้แก่คนไข้ที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังช่วยควบคุมการ ทำงานของแพทย์ พนักงานจ่ายยา และแคชเชียร์ ให้มีระบบระเบียบ มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับร้านขายยา คลินิก และ โรงพยาบาล และที่สำคัญ ข้อมูลทะเบียนยาต่างๆที่มีอยู่ในโปรแกรมนี้ได้มาจาก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความถูกต้อง และสามารถช่วยแบ่งเบา การป้อนข้อมูลยาต่างๆ ภายในคลีนิค ของท่านได้