โปรแกรมบริหารงานเคเบิลทีวี ระบบสมาชิกเคเบิล 

      เป็นโปรแกรมบริหารงาน เคเบิลทีวี สำเร็จรูป " ภาษาไทย " พัฒนาโดยคนไทย เพื่อเป็นทางเลือกของคนไทย ให้ได้ใช้ เทคโนโลยี ด้วยในราคาที่เป็นกันเอง โปรแกรมสามารถช่วย ให้คุณบริหารงานเคเบิลทีวี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก  รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังช่วย ควบคุมการทำงานของ  ผู้บริหาร พนักงาน และแคชเชียร์ ให้มีระบบ ระเบียบ มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับ บริษัทเคเบิลทีวี ทั่วทุกจังหวัด และที่สำคัญ โปรแกรมนี้ยังช่วยให้ท่านรู้สึก สะดวกสบาย กับการทำงานในการชำระเงินของสมาชิก เคเบิลทีวี ได้อย่าง  ถูกต้องและ รวดเร็ว หมดปัญหากับการแจ้งหนี้ที่ล่าช้า