โปรแกรมบริหารงานคลินิกสัตว์และเพ็ทช็อปช่วยให้คุณจัดการเรื่องยุ่งยาก ให้เป็นเรื่องง่าย

Aristo Petshop

- มีระบบเก็บข้อมูลทะเบียนสัตว์เลี้ยง พร้อมพิมพ์บัตรสัตว์เลี้ยงได้ทันที
- สามารถบันทึกผลการรักษาได้
- มีประวัติการรักษาย้อนหลังของสัตว์เลี้ยงได้ทันที
- สามารถใส่ผล Lab จากการตรวจรักษาได้ เช่น ผลเลือด / ผล X-ray ฯลฯ
- มีระบบขายปลีก - ส่ง ตัดสต๊อคทันทีเมื่อขายสินค้า
- สามารถกำหนดระดับ ราคาขายให้กับลูกค้าได้เป็นรายบุคคล
- มีระบบรับชำระเงินได้ทั้งเงินสด เงินเชื่อ และบัตรเครดิต ได้
- มีระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และใบส่งของได้

รายละเอียดการทำงาน

การจัดการฐานข้อมูล

ทะเบียนสินค้าและพิมพ์บาร์โค๊ด
ทะเบียนผู้จำหน่าย (Supplier)
ทะเบียนพนักงาน
ทะเบียนสัตวแพทย์
ทะเบียนประเภทสัตว์
ทะเบียนสายพันธุ์
ทะเบียนสัตว์
ทะเบียนผล Lab

ระบบปฏิบัติงาน

ระบบงานขาย ชำระค่าสินค้าบริการ
ใบขออนุมัติการซื้อ (PR)
ใบสั่งซื้อ (PO)
ใบเสนอราคา
ระบบงานปรับคลังสินค้าเพิ่ม-ลด
ตั้งค่ารหัสผ่านเข้าโปรแกรม
ใบวางบิล
ใบลดหนี้ ฯลฯ

รายงานที่สำคัญ

รายงานสินค้าคงเหลือ
รายงาน ประวัติการรักษาย้อนหลัง
รายงานยอดขายแยกตามใบเสร็จ
รายงานยอดขายแยกตามพนักงาน
รายงานยอดขายแยกตามลูกค้า
รายงานยอดขายแยกตามสินค้า
รายงานการยกเลิกบิล
รายงานยอดขายตามเงินเชื่อ ฯลฯ

อุปกรณ์ที่รองรับ

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด
เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป,ต่อเนื่อง, A4
ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
คอโชว์ราคา
ฯลฯ


ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม และอุปกรณ์

 • หน้าตั้งค่ารหัสผ่านเข้าโปรแกรม
  หน้าตั้งค่ารหัสผ่าน
 • หน้าขายสินค้า
  หน้าขายสินค้า
 • หน้าบันทึกเงินทอน
  หน้าบันทึกเงินทอน
 • หน้าใบสั่งซื้อ PO
  หน้าใบสั่งซื้อ PO
 • หน้าใบขอซื้อ PR
  หน้าใบขอซื้อ PR
 • หน้าใบเสนอราคา
  หน้าใบเสนอราคา
 • ประวัติการรักษา
  ประวัติการรักษาย้อนหลัง
 • หน้าปรับสินค้าเพิ่ม
  หน้าปรับสินค้าเพิ่ม
 • หน้าปรับสินค้าลด
  หน้าปรับสินค้าลด
 • หน้าทะเบียนสินค้า
  หน้าทะเบียนสินค้า
 • พิมพ์บาร์โค๊ด
  พิมพ์บาร์โค๊ด
 • พิมพ์สลากยา
  พิมพ์สลากยา
 • หัวข้อรายงานสต๊อกสินค้า
  หัวข้อรายงานสต๊อกสินค้า
 • รายงานสินค้าคงเหลือ
  รายงานสินค้าคงเหลือ
 • รายงานสินค้าคงเหลือตามประเภท
  สินค้าคงเหลือตามประเภท
 • รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
  รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
 • หัวข้อรายงานยอดขาย
  หัวข้อรายงานยอดขาย
 • รายงานยอดขายประจำวัน
  รายงานยอดขายประจำวัน
 • รายงานยอดขายตามประเภท
  ยอดขายตามประเภท
 • รายงานสินค้ายอดนิยม
  รายงานสินค้ายอดนิยม
 • รายงานยอดขายตามลูกค้า
  รายงานยอดขายตามลูกค้า
 • รายงานยอดขายตามลูกค้าและประเภท
  ยอดขายตามลูกค้าและประเภท
 • รายงานการยกเลิกบิล
  รายงานการยกเลิกบิล
 • รายงานประวัติการรักษาย้อนหลัง
  ประวัติการรักษาย้อนหลัง
 • รายงานกราฟแต่ละเดือน
  รายงานกราฟแต่ละเดือน
 • รวมรายงาน ซื้อ/ลด/เพิ่ม
  รวมรายงาน ซื้อ/ลด/เพิ่ม
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต่อเนื่อง
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต่อเนื่อง
 • เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด
  เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด
 • เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
  เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
 • ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
  ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
 • คอโชว์ราคา
  คอโชว์ราคา

Contact us

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม หรือบริการของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

Phone: 02-496-0181, 02-496-0182, 02-496-0183, 02-496-0184

Mobile: 086-327-8743, 086-318-4033

Facebook: aristosoftware    Line ID: @aristo

Email: info@aristosoft.org