โปรแกรมบริหารงานศูนย์ซ่อมและบริการช่วยให้คุณจัดการเรื่องยุ่งยาก ให้เป็นเรื่องง่าย

Aristo Service

- มีระบบออกใบเครมสินค้า เมื่อสินค้าเกิดการเสียหาย
- มีระบบออกใบแจ้งซ่อมสินค้า พร้อมทั้งกำหนดสถานะการซ่อมสินค้าได้
- สามารถเก็บประวัติการซ่อมของเครื่องที่นำมาซ่อมแต่ละครั้งได้
- สามารถบันทึกอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมสินค้าแต่ละรายการ และค่าซ่อมได้
- สามารถบันทึกรูปสินค้าที่นำมาซ่อมได้
- สามารถกำหนดวันที่จะต้องนำสินค้ากลับมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งได้
- มีระบบตัดสต็อคสินค้าทันทีที่ทำการขายสินค้าออกไป
- มีระบบทำใบเสนอราคา / ระบบการซื้อสินค้า / การปรับปรุงยอดสินค้าเพิ่ม-ลด

รายละเอียดการทำงาน

การจัดการฐานข้อมูล

ทะเบียนสินค้าและบริการ
ทะเบียนอาการเสีย
ทะเบียนลูกค้า
ทะเบียนคู่ค้า
ทะเบียนช่างซ่อม
ทะเบียนสี,รุ่น,ยี่ห้อ
ทะเบียนพนักงานขาย

ระบบปฏิบัติงาน

ใบเคลมสินค้า
ใบแจ้งซ่อม
ขายสินค้า
ใบเสนอราคา
ใบซื้อสินค้า
ใบปรับปรุงยอดเพิ่ม-ยอดลด
ใบยืมสินค้า
ใบคืนสินค้า ฯลฯ

รายงานที่สำคัญ

รายงานยอดขาย
ประวัติการซ่อม
วิเคราะห์สถานะใบแจ้งซ่อม
รายงานอะไหล่ที่ใช้ไป
ตรวจสอบสินค้าจากเลขซีเรียล
ลูกค้าครบกำหนดระยะเช็ค
ตรวจสอบสินค้าใกล้หมด
วิเคราะห์งานขาย (กราฟ) ฯลฯ

อุปกรณ์ที่รองรับ

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด
เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป,ต่อเนื่อง, A4
ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
คอโชว์ราคา
ฯลฯ


ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม และอุปกรณ์

 • ทะเบียนสินค้า/บริการ
  ทะเบียนสินค้า/บริการ
 • ทะเบียนอาการเสีย
  ทะเบียนอาการเสีย
 • หมวดหมู่สินค้า/บริการ
  หมวดหมู่สินค้า/บริการ
 • ทะเบียนลูกค้า
  ทะเบียนลูกค้า
 • ทะเบียนคู่ค้า
  ทะเบียนคู่ค้า
 • ทะเบียนช่างซ่อม
  ทะเบียนช่างซ่อม
 • ทะเบียนรุ่น
  ทะเบียนรุ่น
 • ทะเบียนยี่ห้อ
  ทะเบียนยี่ห้อ
 • หน้าเคลมสินค้า
  หน้าเคลมสินค้า
 • หน้าออกใบแจ้งซ่อม
  หน้าออกใบแจ้งซ่อม
 • หน้าขายสินค้า
  หน้าขายสินค้า
 • หน้าใบเสนอราคา
  หน้าใบเสนอราคา
 • หน้าบันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย
  หน้าบันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย
 • หน้าใบปรับปรุงยอดลด
  หน้าใบปรับปรุงยอดลด
 • หน้าใบปรับปรุงยอดเพิ่ม
  หน้าใบปรับปรุงยอดเพิ่ม
 • หน้าใบยืมสินค้า/อะไหล่
  หน้าใบยืมสินค้า/อะไหล่
 • หน้าใบคืนสินค้า/อะไหล่
  หน้าใบคืนสินค้า/อะไหล่
 • ประวัติการซ่อมย้อนหลัง
  ประวัติการซ่อมย้อนหลัง
 • หน้าตั้งพาสเวิร์ด
  หน้าตั้งพาสเวิร์ด
 • หน้าตั้งค่าบริษัท
  หน้าตั้งค่าบริษัท
 • ใบเคลมสินค้า
  ใบเคลมสินค้า
 • ใบแจ้งซ่อม แบบ1
  ใบแจ้งซ่อม แบบ1
 • ใบแจ้งซ่อม แบบ2
  ใบแจ้งซ่อม แบบ2
 • ใบเสร็จรับเงิน
  ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบเสนอราคา
  ใบเสนอราคา
 • ใบสั่งซื้อ
  ใบสั่งซื้อ
 • ใบปรับยอดลด
  ใบปรับยอดลด
 • ใบปรับยอดเพิ่ม
  ใบปรับยอดเพิ่ม
 • ใบยืมสินค้า
  ใบยืมสินค้า
 • ใบคืนสินค้า
  ใบคืนสินค้า
 • รายงานประวัติการซ่อม
  รายงานประวัติการซ่อม
 • หัวข้อรายงานสินค้าคงเหลือ
  หัวข้อรายงานสินค้าคงเหลือ
 • หัวข้อรายงานการซื้อ
  หัวข้อรายงานการซื้อ
 • หัวข้อรายงานการขาย
  หัวข้อรายงานการขาย
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต่อเนื่อง
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต่อเนื่อง
 • เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด
  เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด
 • เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
  เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
 • ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
  ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
 • คอโชว์ราคา
  คอโชว์ราคา

Contact us

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม หรือบริการของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

Phone: 02-496-0181, 02-496-0182, 02-496-0183, 02-496-0184

Mobile: 086-327-8743, 086-318-4033

Facebook: aristosoftware    Line ID: @aristo

Email: info@aristosoft.org