โปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร ช่วยให้คุณจัดการเรื่องยุ่งยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย

Aristo Restaurant

- เมื่อทำการขายจะทำการตัดสต๊อกทันทีโดยอัตโมัติ
- รองรับระบบ จับเวลาทานอาหารบุฟเฟ่ต์ได้
- สามารถจับเวลาเด็กนั่งดริ๊งได้
- สามารถใส่รูปอาหาร เด็กนั่งดริ๊งได้
- พิมพ์รายการอาหาร/เครื่องดื่ม ออกครัวและบาร์น้ำได้ทันที
- มีระบบเปิดกะ / ปิดกะ ของพนักงาน
- มีระบบรวมโต๊ะ / ย้ายโต๊ะ
- ใส่หมายเหตุอาหาร/ Topping ได้ ฯลฯ

รายละเอียดการทำงาน

การจัดการฐานข้อมูล

ทะเบียนเมนูอาหาร
ทะเบียนประเภทเมนูอาหาร
ทะเบียนวัตถุดิบ/สต๊อกอาหาร
ทะเบียนประเภทวัตถุดิบ/สต๊อกอาหาร ทะเบียน Topping อาหาร
ทะเบียนลูกค้า
ทะเบียนพนักงาน
ทะเบียนผู้ขาย ฯลฯ

ระบบปฏิบัติงาน

ระบบขายแบบใส่รูปอาหาร
ระบบขายแบบจับเวลาทานบุฟเฟ่ต์
ระบบขายแบบหมอนวด,เด็กนั่งดริ๊งค์
ใบสั่งซื้อสินค้า/วัตถุดิบ (PO)
ระบบงานปรับคลังสินค้าเพิ่ม
ระบบงานปรับคลังสินค้าลด
ตั้งค่ารหัสผ่านเข้าโปรแกรม
ระบบสมาชิก ฯลฯ

รายงานที่สำคัญ

รายงานยอดขายแยกตามใบเสร็จ
รายงานยอดขายแยกตามพนักงาน
รายงานยอดขายแจกแจงรายการอาหาร
รายงานยอดขายแยกประเภทอาหาร
รายงานการยกเลิกบิล
รายงานวิเคราะห์กำไร/ขาดทุน
รายงานสินค้าคงเหลือ
รายงานการสั่งซื้อสินค้าฯลฯ

อุปกรณ์ที่รองรับ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป,ต่อเนื่อง, A4
ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Touch Screen
คอโชว์ราคา
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
ฯลฯ


ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม และอุปกรณ์

 • หน้าขายแบบใส่รูปอาหาร
  หน้าขายแบบใส่รูปอาหาร
 • หน้าขายอาหารภาษาลาว
  หน้าขายอาหารภาษาลาว
 • หน้าขายจับเวลาเด็กดริ๊ง
  หน้าขายจับเวลาเด็กดริ๊ง
 • หน้าขายแบบบุฟเฟ่ต์
  หน้าขายแบบบุฟเฟ่ต์
 • หน้ารวมโต๊ะ
  หน้ารวมโต๊ะ
 • หน้าย้ายโต๊ะ
  หน้าย้ายโต๊ะ
 • การให้ส่วนลด
  การให้ส่วนลด
 • หน้าคิดเงิน
  หน้าคิดเงิน
 • ตย.ใบเสร็จรับเงิน
  ตย.ใบเสร็จรับเงิน
 • หน้าลบรายการอาหาร
  หน้าลบรายการอาหาร
 • หมายเหตุพิมพ์ครัว
  หมายเหตุพิมพ์ครัว
 • บันทึกเงินทอน
  บันทึกเงินทอน
 • ตั้งรหัสผ่าน
  ตั้งรหัสผ่าน
 • แฟ้มลูกค้า
  แฟ้มลูกค้า
 • แฟ้มเมนูอาหาร
  แฟ้มเมนูอาหาร
 • สูตรตัดสต๊อกวัตถุดิบ
  สูตรตัดสต๊อกวัตถุดิบ
 • รายงานยอดขายประจำวัน
  รายงานยอดขายประจำวัน
 • รายงานยอดขายตามกลุ่มสินค้า
  ยอดขายตามกลุ่มสินค้า
 • รายงานยอดขายอาหารนอกเมนู
  ยอดขายอาหารนอกเมนู
 • รายงานยอดขายแบบแจกแจง
  รายงานยอดขายแบบแจกแจง
 • รายงานยอดขาย แยกตามโต๊ะ
  รายงานยอดขาย แยกตามโต๊ะ
 • รายงานวิเคราะห์กำไร-ต้นทุน
  รายงานวิเคราะห์กำไร-ต้นทุน
 • รายงานยอดขาย แยกตามประเภทการชำระ
  ยอดขายตามประเภทการชำระ
 • รายงานยอดขาย แยกตามรอบพนักงาน
  ยอดขายตามรอบพนักงาน
 • รายงานประวัติการสั่งอาหาร
  รายงานประวัติการสั่งอาหาร
 • รวมรายงานยอดขาย
  รวมรายงานยอดขาย
 • รวมรายงาน ซื้อ/ลด/เพิ่ม
  รวมรายงาน ซื้อ/ลด/เพิ่ม
 • รวมรายงานสินค้าคงเหลือ
  รวมรายงานสินค้าคงเหลือ
 • คอมพิวเตอร์ระบบ Touch Screen
  คอมพิวเตอร์ระบบ Touch Screen
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต่อเนื่อง
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต่อเนื่อง
 • ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
  ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
 • คอโชว์ราคา
  คอโชว์ราคา
 • เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
  เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล

Contact us

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม หรือบริการของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

Phone: 02-496-0181, 02-496-0182, 02-496-0183, 02-496-0184

Mobile: 086-327-8743, 086-318-4033

Facebook: aristosoftware    Line ID:@aristo

Email: info@aristosoft.org