โปรแกรมบริหารงานขายสินค้าหน้าร้านช่วยให้คุณจัดการเรื่องยุ่งยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย

Aristo POS

- เมื่อทำการขายจะทำการตัดสต๊อกทันทีโดยอัตโมัติ
- รองรับระบบ PR / PO ปรับเพิ่มสต๊อกทันที
- สามารถกำหนดโปรโมชั่นสินค้าได้
- สามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดสินค้า
- รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งน้ำหนักสินค้า
- มีระบบเปิดกะ / ปิดกะ ของพนักงาน
- รองรับภาษาลาวได้
- ลดการทุจริตในการทำงาน ฯลฯ

รายละเอียดการทำงาน

การจัดการฐานข้อมูล

ทะเบียนสินค้า
ระบบจัดพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด
ทะเบียนผู้จำหน่าย (Supplier)
ทะเบียนหน่วยเงินต่างประเทศ
ทะเบียนลูกค้า
ทะเบียนกลุ่มลูกค้า
ทะเบียนประเภทลูกค้า
ทะเบียนพนักงาน ฯลฯ

ระบบปฏิบัติงาน

ระบบงานขาย ชำระค่าสินค้าบริการ
ใบขออนุมัติการซื้อ (PR)
ใบสั่งซื้อ (PO)
ใบเสนอราคา
ระบบงานปรับคลังสินค้าเพิ่ม-ลด
ตั้งค่ารหัสผ่านเข้าโปรแกรม
ใบวางบิล
ใบลดหนี้ ฯลฯ

รายงานที่สำคัญ

รายงานสินค้าคงเหลือ
รายงาน Stock Card
รายงานยอดขายแยกตามใบเสร็จ
รายงานยอดขายแยกตามพนักงาน
รายงานยอดขายแยกตามลูกค้า
รายงานยอดขายแยกตามสินค้า
รายงานการยกเลิกบิล
รายงานยอดขายตามเงินเชื่อ ฯลฯ

อุปกรณ์ที่รองรับ

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด
เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป,ต่อเนื่อง, A4
ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Touch Screen
คอโชว์ราคา
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
ฯลฯ

หมวดสินค้า

 • ตัดสต็อกทันที ที่ "ขาย, คืนสินค้า, ซื้อของเข้า, ปรับเพิ่ม-ปรับลดสินค้า"
 • สินค้าใกล้หมดตรวจสอบได้ทุกเวลาที่รายงาน "สินค้าถึงจุดสั่งซื้อ"
 • สินค้าขายไม่ออก ขายช้า ดูที่รายงาน "สินค้าไม่เคลื่อนไหว" ( Stock Card )
 • เพิ่มสินค้าได้ ไม่จำกัดชนิด และโปรแกรมสร้างรหัสสินค้าให้อัตโนมัติ 7 หลัก (โดยใช้รหัสทำบาร์โค้ด ด้วย font Code128 , 3of9 และ QR Code เพื่อติดสินค้าหรือแคตตาล็อก)
 • กำหนดราคาขายได้ 7 ระดับ ( 7 Price )
 • เพิ่มกลุ่มสินค้าได้ ไม่จำกัดกลุ่ม
 • ต้นทุนแบบถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ( Weighted Average )
 • มีระบบประวัติราคาทุน (Cost History)
 • บันทึกสินค้าต่างหน่วยนับได้ เช่น กล่อง แพ็ค ชิ้น ในสินค้าตัวเดียวกันได้
 • รองรับบันทึกบาร์โค้ดที่มากับสินค้า เพื่อใช้ในการขายได้


การพิมพ์บาร์โค๊ดสินค้า

 • มีโปรแกรมย่อยสำหรับพิมพ์บาร์โค้ดโดยเชื่อมกับฐานข้อมูลโปรแกรม
 • ออกแบบสำหรับกระดาษสติกเกอร์ขนาด 3.2×2.5 ซม., 3.2 x 2.0 ซม. ชนิด 3 ดวงเรียงกันใน 1 แถวหมวดขาย

 • มีหน้าจอขาย 2 แบบ คือ Pos สำหรับขายปลีกเงินสด Back office สำหรับขายทั้งเงินสด เงินเชื่อ มัดจำบางส่วนเก็บหน้างาน
 • ใช้การยิงบาร์โค้ดที่สินค้า หรือ ค้นชื่อ เพื่อขาย
 • แสดงราคาล่าสุด (Last Price) ที่ลูกค้ารายนั้นมาซื้อ
 • พิมพ์ข้อมูลในหมายเหตุ (Note)เพิ่มเติมได้
 • มัดจำบางส่วน (Deposit) แล้วจะแสดงยอดค้างชำระที่ต้องเก็บในบิลให้
 • วงเงินเครดิตหากเต็มจะขายแบบเงินเชื่อไม่ได้ ระบบจะเตือนขึ้นมา
 • เงินสด หัวบิลเป็น ใบเสร็จรับเงิน เงินเชื่อ เป็น ใบส่งของชั่วคราว แต่อยากเปลี่ยนเป็นคำอะไร admin แก้ไขได้เอง เช่น เป็นใบส่งของ ทั้งหมด
 • ขนาดบิล (Bill Size) เป็นกระดาษต่อเนื่อง 9×5.5 นิ้ว (หรือ 9×11)และ กระดาษเทอร์มอลขนาดกว้าง 8 ซม. สามารถปรับแต่งแบบฟอร์มได้เอง
 • สำหรับแคชเชียร์หากปิดบิลแล้ว มีรอบกะของพนักงาน
 • ขายสินค้าแล้วตัดสต็อกสินค้าตัวนั้น "ทันที" ( Stock Realtime )
 • ขายเป็นเงินเชื่อ ลูกหนี้เกิดทันที
 • มีระบบรับคืนสินค้าจากลูกค้า ( Purchase Return )
 • หากเป็นลูกค้าเงินเชื่อโปรแกรมจะมีช่องให้เลือกสร้างใบลดหนี้
 • ให้ส่วนลด ( Discount ) ท้ายบิลเป็นจำนวนเงินบาท หรือ ส่วนลดในรายการได้
 • หน้าจอขาย pos สามารถพักบิลได้ ไม่จำกัด บิล

หมวดลูกค้า

 • เพิ่มได้ไม่จำกัดคน
 • โปรแกรมสร้างรหัสลูกค้า และ รองรับเครื่องอ่านบัตรประชาชนเพื่อลดการคีย์ข้อมูลลูกค้าได้
 • กำหนดระดับลูกค้าได้ 7 ระดับ
 • กำหนด "วงเงิน" เชื่อ และ จำนวนวันให้เครดิต

หมวดลูกหนี้

 • ยอดรวมที่ปล่อยหนี้ และ แต่ละคนเป็นหนี้กี่บาท บิลถึงวันครบกำหนดเมื่อไร
 • ดูได้ทุกเวลาที่รายงานสรุป "ยอดคงเหลือลูกหนี้"
 • คัดกรองดูลูกหนี้คงเหลือเฉพาะรายได้
 • มีรายไหนเกินกำหนดชำระนานกว่า 30 วัน หรือ (ตั้งค่าวันได้เอง)

ใบวางบิล

 • ทำใบวางบิลโดยเลือกบิลที่คุณต้องการวางได้เอง
 • ตรวจสอบการทำใบวางบิลได้ที่รายงาน "ใบวางบิล"

รับชำระหนี้

 • วางบิลไป 10 บิล ลูกหนี้ขอจ่ายเพียง 5 บิล ก่อน โปรแกรมสามารถ"รับชำระหนี้บางส่วนได้"
 • รับหนี้แล้วยอดลูกหนี้ลดทันที

หมวดสินค้าชั่งน้ำหนัก

 • รองรับกับเครื่องชั่งน้ำหนัก และ พิมพ์สติกเกอร์ได้ทันที
 • โปรแกรมสามารถคำนวน สินค้า คูณ กับน้ำหนัก แล้วออกมาเป็นมูลค่าตามบิลได้
 • สามารถดึงน้ำหนัก จากเครื่องชั่งน้ำหนักเข้ามาในโปรแกรมโดยตรงได้ทันที โดยไม่ต้องยิง Barcode ที่สติกเกอร์ชั่งน้ำหนักได้
 • สามารถพิมพ์สติกเกอร์ บาร์โค๊ตสินค้าชั่งน้ำหนักได้สวยงามเหมือน สติกเกอร์ชั่งน้ำหนักในห้างสรรพสินค้า เช่นสินค้า สลัดบาร์ หรือ เนื้อสัตว์ ในซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • เครื่องชั่งรองรับทั้ง 50 Kg, และ 120 Kg.

หมวดซื้อ

 • มีระบบ "ใบสั่งซื้อ" ( Purchase Order )
 • เมื่อซื้อเข้ามาบันทึกเข้าโปรแกรม จะ "เพิ่มสต็อก" และปรับต้นทุนแบบ "ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก"
 • ระบบประวัติราคาซื้อเพื่อให้คุณได้ตรวจสอบได้ว่า สินค้านี้ "เคยซื้อจากใครบ้าน" และ "ต้นทุนเท่าไร"

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • กำหนดผู้ใช้งาน ( User ) โปรแกรมได้ไม่จำกัด user
 • กำหนดสิทธิ์ในการเข้าหน้าจอทำงานได้ เช่น พนักงานใหม่ให้ขายได้อย่างเดียว
 • บางหน้าจอ เช่น ข้อมูลสินค้า หากให้สิทธิ์พนักงานเข้าถึง ก็จะ "ไม่เห็นราคาทุน" และแก้ไขราคาขายได้
 • ลบ สร้าง แก้ไข user ด้วย admin เท่านั้น

หมวดรายงาน

 • ยอดขายเงินสด และ เงินเชื่อ
 • ยอดขายแยกตามลูกค้า และ กำไร
 • ยอดขายสินค้าแยกตามกลุ่มและสินค้า พร้อมแสดงกำไรขั้นต้น
 • รายงานยอดขายสินค้าขายดี
 • สรุปยอดซื้อสินค้าเข้า
 • และรายงานสต๊อค รายงาน อื่นๆอีกมาก

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม และอุปกรณ์

 • หน้าตั้งค่ารหัสผ่านเข้าโปรแกรม
  หน้าตั้งค่ารหัสผ่าน
 • หน้าขายสินค้า
  หน้าขายสินค้า
 • หน้าบันทึกเงินทอน
  หน้าบันทึกเงินทอน
 • หน้าใบสั่งซื้อ PO
  หน้าใบสั่งซื้อ PO
 • หน้าใบขอซื้อ PR
  หน้าใบขอซื้อ PR
 • หน้าใบเสนอราคา
  หน้าใบเสนอราคา
 • หน้าปรับราคาขาย
  หน้าปรับราคาขาย
 • หน้าปรับสินค้าเพิ่ม
  หน้าปรับสินค้าเพิ่ม
 • หน้าปรับสินค้าลด
  หน้าปรับสินค้าลด
 • หน้าทะเบียนสินค้า
  หน้าทะเบียนสินค้า
 • พิมพ์บาร์โค๊ด
  พิมพ์บาร์โค๊ด
 • กำหนดโปรโมชั่น
  กำหนดโปรโมชั่น
 • หัวข้อรายงานสต๊อกสินค้า
  หัวข้อรายงานสต๊อกสินค้า
 • รายงานสินค้าคงเหลือ
  รายงานสินค้าคงเหลือ
 • รายงานสินค้าคงเหลือตามประเภท
  สินค้าคงเหลือตามประเภท
 • รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
  รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
 • หัวข้อรายงานยอดขาย
  หัวข้อรายงานยอดขาย
 • รายงานยอดขายประจำวัน
  รายงานยอดขายประจำวัน
 • รายงานยอดขายตามประเภท
  ยอดขายตามประเภท
 • รายงานสินค้ายอดนิยม
  รายงานสินค้ายอดนิยม
 • รายงานยอดขายตามลูกค้า
  รายงานยอดขายตามลูกค้า
 • รายงานยอดขายตามลูกค้าและประเภท
  ยอดขายตามลูกค้าและประเภท
 • รายงานการยกเลิกบิล
  รายงานการยกเลิกบิล
 • รายงานวิเคราะห์การขายตามลูกค้า
  วิเคราะห์การขายตามลูกค้า
 • รายงานวิเคราะห์การขายตามสินค้า
  วิเคราะห์การขายตามสินค้า
 • รวมรายงาน ซื้อ/ลด/เพิ่ม
  รวมรายงาน ซื้อ/ลด/เพิ่ม
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต่อเนื่อง
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต่อเนื่อง
 • เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด
  เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด
 • เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
  เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
 • ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
  ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
 • คอโชว์ราคา
  คอโชว์ราคา
 • เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
  เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล

Contact us

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม หรือบริการของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

Phone: 02-496-0181, 02-496-0182, 02-496-0183, 02-496-0184

Mobile: 086-327-8743, 086-318-4033

Facebook: aristosoftware    Line ID: @aristo

Email: info@aristosoft.org