โปรแกรมบริหารงานจิวเวลรี่ช่วยให้คุณจัดการเรื่องยุ่งยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย

Aristo Jewelry

- รองรับการพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ดจากโปรแกรมได้ทันที
- สามารถพิมพ์บัตรรับประกันได้ (เครื่องพิมพ์บัตรแข็ง / สี A4)
- สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้
- เก็บประวัติการซื้อของลูกค้าได้ เหมาะสำหรับจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้า
- สามารถออกใบ Order List ส่งโรงงานผลิตได้
- สามารถใส่ส่วนประกอบของสินค้าเพื่อคำนวณราคาต้นทุนและราคาขายได้
- มีการตั้งโค๊ดลับราคาต้นทุนสินค้าได้
- สามารถออกใบ Catalog เพื่อส่งให้ลูกค้าพิจารณาได้
และ อื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียดการทำงาน

การจัดการฐานข้อมูล

ทะเบียนสินค้าสำเร็จรูป
ทะเบียนโลหะ
ทะเบียนเพชรพลอย
ทะเบียนส่วนประกอบอื่นๆ
ทะเบียนค่าแรง
ทะเบียนลูกค้า
ทะเบียนสี / ขนาด / ยี่ห้อ
บันทึกสูตรต้นทุน ฯลฯ

ระบบปฏิบัติงาน

บัตร Guarantee Certificate
ระบบใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (Invoice)
ระบบใบแจ้งหนี้ (ProformaInvoice)
ใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
ระบบใบส่งซ่อมสินค้า
ระบบใบยืมสินค้า
ระบบใบปรับปรุงสินค้าเพิ่ม-ลด
ระบบใบรับสินค้าเข้าคลัง ฯลฯ

รายงานที่สำคัญ

รายงานทะเบียนสินค้าทั้งหมด
รายงานทะเบียนลูกค้าทั้งหมด
รายงานลูกค้าตามวันเกิดคู่สมรส
รายงานสินค้าตามผู้จำหน่าย
รายงานใบแจ้งซ่อมสินค้า
รายงานยอดขายตามรหัสสินค้า
รายงานยอดขาย สรุปตามจำนวนเงิน
รายงานการรับสินค้า ฯลฯ

อุปกรณ์ที่รองรับ

เครื่องพิมพ์บัตรรับประกัน
เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด
เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบสลิป,
เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบ A4


ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม และอุปกรณ์

 • ทะเบียนสินค้า
  ทะเบียนสินค้า
 • บันทึกวัตถุดิบ
  บันทึกวัตถุดิบ
 • ทะเบียนค่าแรง
  ทะเบียนค่าแรง
 • สูตรต้นทุน
  สูตรต้นทุน
 • ทะเบียนลูกค้า
  ทะเบียนลูกค้า
 • Exchang Rate
  Exchang Rate
 • ขายสินค้า
  ขายสินค้า
 • โอนสินค้าระหว่างคลัง
  โอนสินค้าระหว่างคลัง
 • ออกใบซ่อมสินค้า
  ออกใบซ่อมสินค้า
 • ใบยืมสินค้า
  ใบยืมสินค้า
 • พิมพ์บัตรรับประกัน
  พิมพ์บัตรรับประกัน
 • Catalog สินค้า
  Catalog สินค้า
 • พิมพ์บาร์โค๊ด
  พิมพ์บาร์โค๊ด
 • รายงานสินค้าสำเร็จรูป
  รายงานสินค้าสำเร็จรูป
 • รายงานสินค้าตามประเภท
  รายงานสินค้าตามประเภท
 • รายงานสินค้าตามผู้จำหน่าย
  รายงานสินค้าตามผู้จำหน่าย
 • รายงานใบแจ้งซ่อม
  รายงานใบแจ้งซ่อม
 • รายงานตามสถานะสินค้า
  รายงานตามสถานะสินค้า
 • รายงานขายตามรหัสสินค้า
  รายงานขายตามรหัสสินค้า
 • รายงานขายจากมากไปน้อย
  รายงานขายจากมากไปน้อย
 • รายงานขายตามประเภทสินค้า
  รายงานขายตามประเภทสินค้า
 • รายงานขายตามลูกค้า
  รายงานขายตามลูกค้า
 • รายงานขายตามใบเสร็จ
  รายงานขายตามใบเสร็จ
 • รายงานถึงจุดสั่งซื้อ
  รายงานถึงจุดสั่งซื้อ
 • รายงานใบรับสินค้า
  รายงานใบรับสินค้า
 • รายงานวิเคราะห์การขายตามสินค้า
  วิเคราะห์การขายตามสินค้า
 • เครื่องพิมพ์บัตรรับประกัน
  เครื่องพิมพ์บัตรรับประกัน
 • เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด
  เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด
 • เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
  เครื่องอ่านบาร์โค๊ด

Contact us

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม หรือบริการของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

Phone: 02-496-0181, 02-496-0182, 02-496-0183, 02-496-0184

Mobile: 086-327-8743, 086-318-4033

Facebook: aristosoftware    Line ID:@aristo

Email: info@aristosoft.org