News & Events

ติดตามข่าวสาร กิจกรรม และประกาศวันหยุดบริษัทได้จากที่นี่

ในวันหยุดข้างต้น จะมีเจ้าหน้าที่ Support คอยให้บริการ ในกรณีเร่งด่วน 1 ท่าน ที่เบอร์ 081-957-9051 , 086-312-4775 และไลน์ @support_aristo
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดดังต่อไปนี้
# วันที่ หยุดเนื่องในวัน หมายเหตุ
1 6 เมษายน 2564 วันจักรี  
2 14-18 เมษายน 2564 วันสงกรานต์  
3 3 พฤษภาคม 2564 วันแรงงาน  
4 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมฯ ราชินี ร.10  
5 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมฯ ร.10  
6 12 สิงหาคม 2564 วันแม่  
7 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายสวรรคต ร.9 (ชดเชย)  
8 25 ตุลาคม 2564 วันปิยะมหาราช  
9 6 ธันวาคม 2564 วันพ่อ (ชดเชย)  
10 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ  
11 27 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 27 - 30 ธ.ค. 64 จะมี Support ให้บริการ ในกรณีเร่งด่วน 2 ท่าน
ที่เบอร์ 081-957-9051 , 086-312-4775 และไลน์ @support_aristo
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 18.00 น.