โปรแกรมศูนย์บริการล้างรถช่วยให้คุณจัดการเรื่องยุ่งยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย

Aristo Carcare & Carwash

- ออกใบรับรถ ตัดคูปองล้างรถ
- เช็คแพคเกจลูกค้า
- ประวัติการให้บริการ
- มีระบบตัดสต็อกแม่นยำ
- ตรวจสอบรายงานได้ถูกต้อง
- รับสต็อกสินค้าเข้าคลัง
- รองรับอุปกรณ์ POS
- พิมพ์บาร์โค้ดสินค้า ฯลฯ

รายละเอียดการทำงาน

การจัดการฐานข้อมูล

ทะเบียนสินค้า/บริการ
ระบบจัดพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด
ทะเบียนตำหนิรถยนต์
ทะเบียนประเภทบริการล้างรถ
ทะเบียนแพคเกจล้างรถ
ทะเบียนคูปองล้างรถ
ทะเบียนสี/ยี่ห้อรถ
ทะเบียนลูกค้า ฯลฯ

ระบบปฏิบัติงาน

ระบบงานขาย ชำระค่าสินค้าบริการ
ระบบเปิดกะ / ปิดกะ
ระบบรับรถ / ตัดคูปองล้างรถ
พิมพ์ใบรับรถ
บันทึกรูปรถก่อน-หลัง
ลงตารางนัด
ระบบงานปรับคลังสินค้าเพิ่ม-ลด
ใบเสนอราคา ฯลฯ

รายงานที่สำคัญ

รายงานสินค้าคงเหลือ
รายงานประวัติการให้บริการพนักงาน
รายงานตรวจสอบแพคเกจคงเหลือ
รายงานการตัดแพคเกจลูกค้า
รายงานยอดขายประจำวัน
รายงานยอดขายแยกตามลูกค้า
รายงานยอดขายแยกตามพนักงาน
รายงานการซื้อสินค้า ฯลฯ

อุปกรณ์ที่รองรับ

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด
เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป,ต่อเนื่อง, A4
ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Touch Screen
คอโชว์ราคา


ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม และอุปกรณ์

 • หน้าจอหลัก
  หน้าจอหลัก
 • บันทึกการใช้คูปอง
  บันทึกการใช้คูปอง
 • หน้าขายสินค้า
  หน้าขายสินค้า
 • ทะเบียนรายการสินค้า
  ทะเบียนรายการสินค้า
 • หน้าทะเบียนลูกค้า
  หน้าทะเบียนลูกค้า
 • เช็คจำนวนแพคเกจ
  เช็คจำนวนแพคเกจ
 • หน้าทะเบียนชนิดคูปองล้างรถ
  หน้าทะเบียนชนิดคูปองล้างรถ
 • หน้าบันทึกแพคเกจ
  หน้าบันทึกแพคเกจ
 • หน้าตั้งค่ารหัสผ่านเข้าใช้งาน
  หน้าตั้งค่ารหัสผ่านเข้าใช้งาน
 • รายงานเปรียบเทียบยอดขาย
  รายงานเปรียบเทียบยอดขาย
 • รายงานวิเคาระห์การใช้บริการ
  รายงานวิเคาระห์การใช้บริการ
 • ตัวอย่างใบเสร็จ
  ตัวอย่างใบเสร็จ
 • รายงานรายได้ประจำวัน
  รายงานรายได้ประจำวัน
 • ใบรับรถ
  ใบรับรถ
 • ยอดขาย แยกตามประเภทสินค้า
  ยอดขาย แยกตามประเภทสินค้า
 • ยอดขายแยกตามพนักงาน
  ยอดขายแยกตามพนักงาน
 • ยอดขายแยกตามลูกค้า
  ยอดขายแยกตามลูกค้า
 • ยอดขายสินค้ายอดนิยม
  ยอดขายสินค้ายอดนิยม
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต่อเนื่อง
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต่อเนื่อง
 • เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด
  เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด
 • เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
  เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
 • ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
  ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า
 • คอโชว์ราคา
  คอโชว์ราคา

Contact us

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม หรือบริการของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

Phone: 02-496-0181, 02-496-0182, 02-496-0183, 02-496-0184

Mobile: 086-327-8743, 086-318-4033

Facebook: aristosoftware    Line ID:@aristo

Email: info@aristosoft.org